Dokumentacijski 

esperantski 

centar (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR HRVATSKA
Grad Hrvatska Kostajnica odobrio postavljanje spomen-ploče Antoniji Jozičić
0401_antonija_jozicic (Medium)
0401_Ssomen_pploca (Medium)

Kao rezultat brojnih aktivnosti hrvatskih esperantista u svezi obilježavanja sjećanja na kostajničku esperantisticu Antoniju Jozičić (1869.-1945.), a posebice kao odgovor na prijedlog Dokumentacijskog esperantskog centra iz Đurđevca iz rujna 2023., Grad Hrvatska Kostajnica je 28. studenoga 2023. godine donio Odluku o davanju odobrenja za postavu spomen ploče Antoniji Jozičić (KLASA: 612-01/23-01/17, URBROJ: 2176/02-01-23-2), koju je potpisao gradonačelnik Dalibor Bišćan. Ovom Odlukom Grad Hrvatska Kostajnica je suglasan financirati i troškove izrade spomen-ploče u iznosu koji je zatražio DEC.


O ovoj Odluci DEC je 5. prosinca obavijestio Konzervatorski odjel u Sisku te mu dostavio dorađeni prijedlog smještaja i izgleda spomen-ploče, kako je to zatražio spomenuti Odjel u svom stručnom mišljenju od 21. rujna 2023.


Prema dogovorima hrvatskih esperantista, postavljanje spomen-ploče predviđa se za 16. lipnja 2024. godine, istovremeno s drugim izletom hrvatskih esperantista u Kostajnicu te promocijom monografije „Učiteljica Antonija Jozičić, 1869.-1945”, za koju su obavljena brojna istraživanja u Hrvatskom državnom arhivu i Državnom arhivu u Zagrebu, Državnom arhivu u Slavonskom Brodu, Istorijskom arhivu u Novom Sadu, Povijesnom arhivu Požeške biskupije te Državnom arhivu u Sisku.

hrHR