Dokumentacijski 

esperantski 

centar (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR HRVATSKA

Završen važan projekt digitalizacije

Dokumentacijski esperantski centar (DEC), nacionalni esperantski arhiv u Hrvatskoj, sredinom studenoga 2022. završio je važan projekt digitalizacije časopia „Konkordo” (1924-1928), „Balkana Konkordo” (1931) i „La Suda stelo” (1932-1973) sa oko 4200 stranica sadržaja. Time je DEC započeo realizaciju digitalizacije raritetnih izdanja iz svoje zbirke u cilju njihovog očuvanja i promocije, što je kao prioritetni cilj spomenuto već u statutu DEC-a iz 2010. godine.


U siječnju 2022., DEC je poslao projekt digitalizacije na natječaj hrvatskog Ministarstva kulture i medija. DEC se rukovodio argumentom da se radi o najvažnijoj esperantskoj periodici koja je izlazila na području Hrvatske. Budući da je već ranije Austrijska Nacionalna Bibioteka digitalizirala prvi hrvatski esperantski časopis „Kroata Esperantisto”, nastavak digitalizacije drugih časopisa bio je prirodni slijed za očuvanje vrijednih materijala. U DEC-u se nalaze najkompletnija godišta tih časopisa, uključujući i cenzurirane, konfiscirane i vrlo rijetke brojeve, koji nedostaju u drugim zbirkama. Ministarstvo je odobrilo projekt u okvriu zaštite „tradicije esperanta” kao nematerijalnog kulturnog dobra Hrvatske broj Z-7298, koje je proglašeno 2019. godine.


Ministarstvo je projektu odobrilo polovinu potrebnih sredstava, dok je drugu polovinu odobrila fondacija Esperantic Studies Foundation (ESF) iz Sjedinjenih američkih država. Odgovarajući ugovor s Ministarstvom potpisan je 23. lipnja 2022. Godišta spomenutih časopisa predana su početkom kolovoza 2022. godine tvrtki Point d.o.o. u Varaždinu, koja se profesionalno bavi digitalizacijom. Projekt je ispred DEC-a vodio Josip Pleadin, a ispred tvrtke Point d.o.o. Danko Tkalec. O izvršenim radovima svoje je pozitivno mišljenje Ministarstvu dostavio i Konzervatorski odjel iz Bjelovara, regionalna institucija nadležna za očuvanje i zaštitu kulturnih vrednota.


Ostvarenjem projekta omogućeno je korištenje digitaliziranih materijala na daljinu, bez potrebe fizičkog dolaska u arhive. S druge strane, tako se štite originalni tiskani časopisi, koji su zbog čestog korištenje trebali hitnu zaštitu i očuvanje. Prednost završenog projekta je također i u tome, što su digitalizirani časopisi dostupni u formatima PDF (što prikazuje njihov stvarni izgled) i OCR (što omogućava pretraživnje teksta). To umnogome olakšava rad na njihovom proučavanju.


Od sredine studenoga 2022. digitalizirane zbirke su javno dostupne na:
https://library.foi.hr/zbirka/dechr


Spomenimo također da je časopis „Kroata Eperantisto” detaljno proučio član DEC-a, prof dr. Velimir Piškorec u svojoj hrvatskoj studiji „Naĝu, naĝu ŝipo mia ‒ prvi hrvatski esperantski časopis Kroata Esperantisto (1909-1911)”, objavljenoj u knjizi „Jezik i medij ‒ jedan jezik: više svjetova”, 2006, str. 563-574. Časopis „La Suda Stelo” analitički je obradio Josip Pleadin u svom esperantskom tekstu „Kritika analizo de la revuo La Suda Stelo”, objavljenom u knjizi „Instrui Dokumenti Organizi: fest-libro por la 80a naskiĝ-tago de Claude Gacond”, 2011, str. 317-328.


Vrijedno je spomena i to, da časopis „Konkordo” ne posjeduje ni Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, koja je glavno mjesto čuvanja tiskanih materijala iz cijele zemlje.

 

 

Preuzeti materijali Zore Heide

Devetnaesti studenoga 2022. godine, Josip Pleadin preuzeo je zadnji dio materijala istaknute 98-godišnje esperantske spisateljice i prevoditeljice Zore Heide, posjetivši je u Domu za starije osobe u Zagrebu. Radi se o sedam kutija materijala, od kojih su najznačajniji njezini neobjavljeni originalni rukopisi, prijevodi više djela iz hrvatske književnosti, fotografije i zabilješke za kompletiranje njezine bibliografije.

F-0412 Zora Heide

Predavanje o Erasmus+ projektu u Zagrebu

Petoga studenoga 2022. godine Josip Pleadin predavao je o temi „Zaključno o Erasmus+ projektu Mrežno obrazovanje sada” za članove Udruge predavača esperanta (UPE) u Zagrebu, u prostoriji udruge u Radničkom dolu 1.

 

Projekciju možete vidjeti ovdje!

hrHR