Dokumentacijski 

esperantski 

centar (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR HRVATSKA

Esperanto 

Esperanto je planski međunarodni jezik Ludviga Lazar Zamenhofa

(1859-1917), čiji je prvi udžbenik objavljen 1887. godine.


Više podataka o esperantu pogledajte na:

https://hr.m.wikipedia.org/wiki/Esperanto

hrHR