Dokumentacijski 

esperantski 

centar (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR HRVATSKA

Uvjeti korištenja 

1. Arhivsko gradivo DEC-a može koristiti svaka osoba ili institucija iz Hrvatske i inozemstva.

 

2. Svaki korisnik početkom korištenja plaća godišnju korisničku naknadu u iznosu od 100,00 kuna ili 15,00 eura. 

 

3. Zahtjev za korištenje gradiva korisnik DEC-u dostavlja elektroničkom poštom ili popunjenim obrascem.

 

4. Gradivo se koristi isključivo u sjedištu DEC-a (Đurđevac, Bana Jelačića 138 A).

 

5. Posuđivanje gradiva iz arhivskog fonda dozvoljeno je samo u iznimnim slučajevima, o čemu odlučuje Upravni odbor DEC-a. 

 

6. Izvan sjedišta DEC-a može se koristiti jedino gradivo iz posudbenog fonda, u kome se nalaze duplikati ili kopirani primjerci.

 

7. Prilikom posuđivanja gradiva iz posudbenog fonda, korisnik uplaćuje garantni polog, koji mu se vraća prilikom povrata posuđenog gradiva. 

 

8. Korisnik može kupiti duplikate knjiga i periodike, kojima DEC raspolaže.

 

9. Uz plaćanje troškova korisnik može zatražiti da određeno gradivo u njegovo ime istraži arhivar DEC-a.

 

10. DEC zadržava pravo odbiti zahtjev za pretraživanje i javno korištenje gradiva koje se smatra povjerljivim te za koje postoji odluka ili dogovor kojim se korištenje takvoga gradiva ograničava. 

 

11. Korisnik je u pisanim, tiskanim i elektroničkim tekstovima, nastalim korištenjem gradiva DEC-a, dužan navesti izvor, a DEC-u dostaviti primjerak originalnog izdanja, kopiju ili link na objavljeni tekst.

 

12. Za višednevno istraživnje u sjedištu DEC-a, DEC može korisniku organizirati noćenje.

 

13. Ako korisnik ne ispoštuje uvjete korištenja, bit će mu onemogućeno daljnje korištenje gradiva.

 

14. O slučajevima korištenja gradiva koji nisu opisani  ovim uvjetima, odlučuje Upravni odbor DEC-a.

 

 

hrHR