Dokumentacijski 

esperantski 

centar (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR HRVATSKA

Izdanja ALIA VENECIO (Predrag Matvejević), 144 paĝoj, mola bindo, prezo: 12,00 eŭroj

ALIAJ PORDOJ MALFERMIĜAS (Luiza Carol), 70 paĝoj, fortika bindo, prezo: 12,00 eŭroj

ALILINGVE (Ionel Oneţ), 500 paĝoj, fortika bindo, prezo: 48,00 eŭroj.

ALINA (Julian Modest), 95 paĝoj, fortika bindo, prezo: 18,00 eŭroj.

ANONIMAJ MELANKOLIOJ (Marinela Dafina), 84 paĝoj, mola bindo, prezo: 6,90 eŭroj.

ANTIGONA (Jean Anouilh), 67 paĝoj, fortika bindo, prezo: 9,00 eŭroj.

ANTOLOGIO DE KROATAJ UNUAKTAJ DRAMOJ (red. Spomenka Štimec), 212 paĝoj, mola bindo, prezo: 6,00 eŭroj.

LA AVENTUROJ DE JOMBOR KAJ MIKI (Julian Modest), 43 paĝoj, fortika bindo, prezo: 6,00 eŭroj.

BALADINA (Juliusz Słowacki), 201 paĝoj, fortika bindo, prezo: 19,80 eŭroj.

BALADOJ KAJ ROMANCOJ (Adam Mickiewicz), 104 paĝoj, fortika bindo, prezo: 5,00 eŭroj

BARKOJ EL AKVO (red. Ivan Špoljarec), 245 paĝoj, mola bindo, prezo: 10,50 eŭroj.

BATALO KAJ PEREO DE LA BJALISTOKA GETO (Szymon Datner), 134 paĝoj, mola bindo, prezo: 6,30 eŭroj.

BIBLIOGRAFIO DE ARTIKOLOJ APERINTAJ EN "ZAGREBA ESPERANTISTO" (Josip Pleadin), 32 paĝoj, broŝurita, prezo: 3,30 eŭroj.

BIOGRAFIA LEKSIKONO DE KROATIAJ ESPERANTISTOJ (Josip Pleadin), 178 paĝoj, fortika bindo, prezo: 12,60 eŭroj.

LA BLUOJ (Vesna Parun), 141 paĝoj, mola bindo, prezo: 10,80 eŭroj.

BRAKUMI LA MONDON PER ESPERANTO (Nikola Uzunov), 176 paĝoj, fortika bindo, prezo: 15,00 eŭroj.

BUKEDO POR HEBA (Timothy Brian Carr), 123 paĝoj, mola bindo, prezo: 9,00 eŭroj

CENT JAROJ DE KROATA LITERATURO EN ESPERANTO, 35 paĝoj, broŝurita, prezo: 3,00 eŭroj.

LE COOPÉRATEUR GENEVOIS 1-3 (Edmond Privat), 81 + 27 + 67 paĝoj, mola bindo, prezo: 24,00 eŭroj.

ĈE NEMANO (Eliza Orzeszkowa), 654 paĝoj, fortika bindo, prezo: 24,00 eŭroj.

ĈIELARKO (Julio Baghy), 82 paĝoj, fortika bindo, prezo: 9,90 eŭroj.

ĈIELO - ĈU LOKO ANKAŬ POR VI? (Werner Gitt), 86 paĝoj, mola bindo, prezo: 3,00 eŭroj.

DANCANTA KUN ŜARKOJ (Julian Modest), 114 paĝoj, mola bindo, prezo: 9,00 eŭroj

DANIEL STEIN, INTERPRETANTO (Ludmila Ulickaja), 601 paĝoj, fortika bindo, prezo: 22,50 eŭroj

DE IDEOJ AL AGOJ, 228 paĝoj, fortika bindo, prezo: 20,00 eŭroj

DE PATAGONIO ĜIS ALASKO (Tibor Sekelj), 250 paĝoj, fortika bindo, prezo: 18,00 eŭroj

ELEKTITAJ TEKSTOJ PRI INTERNACIA JURO (Ivo Lapenna), 364 paĝoj, fortika bindo, prezo: 30,00 eŭroj.

LA ENIGMA TREZORO (Julian Modest), 64 paĝoj, mola bindo, prezo: 6,60 eŭroj.

EN TIU TERURA MOMENTO (Sanader, Stamać), 158 paĝoj, mola bindo, prezo: 4,00 eŭroj / 15,00 eŭroj

ESPERANTO IZRAVNA METODA (Stano Marček), kroata eldono, 114 paĝoj, mola bindo, prezo: 10,00 eŭroj.

ESPLORO KAJ DOKUMENTADO (Ivo Lapenna), 222 paĝoj, fortika bindo, prezo: 18,00 eŭroj

FRONTO AŬ DORSO (Julia Sigmond), 128 paĝoj, fortika bindo, prezo: 12,00 eŭroj

GARDU MIAN PAROLON SEN ĈES’, PRO GUSTO DE FUM’ KAJ MALDIGNO (Osip Mandelŝtam), 456 paĝoj, fortika bindo, prezo: 45,00 eŭroj.

HISTORIOJ EL ĤELMO (Menaĥem Kipnis), 130 paĝoj, fortika bindo, prezo: 13,50 eŭroj

HOMO - HECTOR HODLER, 278 paĝoj, fortika bindo, prezo: 13,50 eŭroj

HO, TIUJ FREMDULOJ! (Feiks Hiller), 73 paĝoj, fortika bindo, prezo: 7,50 eŭroj

HOTELO SAVOY (Joseph Roth), 114 paĝoj, fortika bindo, prezo: 12,00 eŭroj

HUNDA HAŬTO (Fatos Kongoli), 138 paĝoj, mola bindo, prezo: 7,00 eŭroj

HURA! (Julio Baghy), 290 paĝoj, fortika bindo, prezo: 15,00 eŭroj

INTERNACIAJ EKZAMENOJ DE ILEI/UEA, 40 paĝoj, broŝurita, prezo: 4,50 eŭroj

INTERPOPOLA KONDUTO (Edmond Privat), 142 paĝoj, mola bindo, prezo: 9,00 eŭroj

IVAN LA SESA (Geraldo Mattos), 132 paĝoj, mola bindo, prezo: 16,50 eŭroj

IZOLULO/OSAMLJENIK, 161 paĝoj, mola bindo, prezo: 10,50 eŭroj.

LA KAMARADARO DE PETRO NODETO (Mato Lovrak), 125 paĝoj, fortika bindo, prezo: 7,50 eŭroj.

LA KANTO PRI LA MURDITA JUDA POPOLO (Icĥok Kacelenson), 200 paĝoj, fortika bindo, prezo: 21,00 eŭroj

KANTOJ DE L’ SILENTO (Zora Heide), 135 paĝoj, mola bindo, prezo: 3,90 eŭroj.

LA KAPREOLIDO PIRGO (Anđelka Martić), 102 paĝoj, fortika bindo, prezo: 9,00 eŭroj

KOMPENDIO DE LA ESPERANTA GRAMATIKO (Mirko Mamužić), 109 paĝoj, mola bindo, prezo: 9,90 eŭroj

KROATAJ POETINOJ DE LA 20-a JARCENTO, 129 paĝoj, mola bindo, prezo: 9,00 eŭroj

KREPUSKOJ (Višnja Stahuljak), 125 pagoj, mola bindo, prezo: 9,90 eŭroj.

KROATIA ESPERANTA POEMARO, 110 paĝoj, mola bindo, prezo: 5,40 eŭroj.

KURU, KNABO, KURU (Uri Orlev), 136 paĝoj, fortika bindo, prezo: 13,50 eŭroj.

LUMO KAJ OMBRO (Ivan Golub), 447 paĝoj, mola bindo, prezo: 24,00 eŭroj.

LANDOJ DE L’ FANTAZIO (Teo Jung), 275 paĝoj, fortika bindo, prezo: 30,00 eŭroj

LUNDO EN SEP TAGOJ (Luljeta Lleshanaku), 70 paĝoj, mola bindo, 8,70 eŭroj,

MAGIA LUDO (Darija Budiša), 52 paĝoj, mola bindo, prezo: 6,00 eŭroj.

MAZEPA (Juliusz Słowacki), 123 paĝoj, fortika bindo, prezo: 13,50 eŭroj.

MI FORGESIS VIN MIAJ ARBOJ (Jan Leończuk), 220 paĝoj, mola bindo, prezo: 9,00 eŭroj

MIGRANTA PLUMO (Julio Baghy), 117 paĝoj, fortika bindo, Jubilea eldono, Prezo: 15,00 eŭroj.

MINITUROJ/MINIJATURE (Milica Ježovita-Levak), 118 paĝoj, mola bindo, prezo: 12,00 eŭroj.

MI INVENTAS LA MONDON (Wisława Szymborska), 339 paĝoj, fortika bindo, prezo: 20,70 eŭroj.

MI KONIS MOSEON (Tek-sek), 156 paĝoj, fortika bindo, prezo: 18,00 eŭroj

MI VENIS POR DIRI AL VI ĈIUJN ĈI VORTOJN (Wiesław Kazanecki), 280 paĝoj, fortika bindo, prezo: 27,00 eŭroj

MI VIVAS EN LA MONDO MALPERFEKTA (Mikaelo Bronŝtejn), 500 paĝoj, fortika bindo, prezo: 25,00 eŭroj

MOR (Đuro Sudeta), 84 paĝoj, fortika bindo, prezo: 9,00 eŭroj

MOVADAJ INSULETOJ (Heido Goes), 288 paĝoj, fortika bindo, prezo: 42,90 eŭroj.

LA NIGRA PATRINO TERO (Kristian Novak), 298-paĝoj, fortika bindo, prezo: 18,00 eŭroj.

NI KUNVENU, 318 paĝoj, fortika bindo, prezo: 3,00 eŭroj

NOKTA GARDISTO (Šimun Šito Ćorić), 243 paĝoj, mola bindo, prezo: 15,00 euroj.

NOKTA VOJAĜO (Tatjana Auderskaja), 168 paĝoj, fortika bindo, prezo: 18,00 eŭroj

NOVA TEATRO (Emilija Lapenna), 56 paĝoj, mola bindo, prezo: 1,20 eŭroj.

NOVAJ VOJOJ (Hector Hodler), 106 paĝoj, mola bindo, prezo: 4,00 eŭroj

NOVELOJ KAJ RAKONTOJ (Henryk Sienkiewicz), 850 paĝoj, fortika bindo, prezo: 30,00 eŭroj

ORDENO DE VERDA PLUMO (Josip Pleadin), leksikono pri 900 originalaj Esperanto-verkistoj, 272 paĝoj, fortika bindo, prezo: 24,00 eŭroj.

LA PAPUA TAGLIBRO (Tibor Sekelj), 248 paĝoj, fortika bindo, prezo: 18,00 eŭroj

PADMA LA ETA DANCISTINO (Tibor Sekelj), 80 paĝoj, fortika bindo, prezo: 9,00 eŭroj.

PASPORTO TRA LA ZAMENHOFAJ ESPERANTO-OBJEKTOJ EN KROATIO (Josip Pleadin), 53 paĝoj, mola bindo, prezo: 7,50 eŭroj

PATRINA KORO (Nevena Nedelĉeva), 148 paĝoj, mola bindo, prezo: 1,80 eŭroj.

PATRINO SHEGA KAJ KVIN JUNULINOJ (Adem Demaçi), 106 paĝoj, fortika bindo, prezo: 5,00 eŭroj

LA PERDINTO (Fatos Kongoli), 194 paĝoj, fortika bindo, prezo: 18,90 eŭroj.

POEMOJ (Đuro Sudeta), 48 paĝoj, broŝurita, prezo: 6,00 eŭroj

POEZIA TRIPTIKO (Darija Budiša, Luca Cetinić, Jadranka Tarle-Bojović), fortika bindo, prezo: 6,00 eŭroj.

LA PONTO SUPER DRINO (Ivo Andrić), 342 paĝoj, fortika bindo, Serio Oriento-Okcidento, prezo: 24,00 eŭroj.

PRATEMPAJ RAKONTOJ (Ivana Brlić-Mažuranić), 160 paĝoj, fortika bindo, prezo: 15,00 eŭroj.

PRINTEMPO EN LA AŬTUNO (Julio Baghy), 65 paĝoj, fortika bindo, prezo: 4,50 eŭroj

PULSAS LA VIV' (Lucija Borčić), 128 paĝoj, mola bindo, prezo: 9,60 eŭroj..

RANDE DE L' PRUDENTO (Miroslav Krleža), 240 paĝoj, fortika bindo, prezo: 8,10 eŭroj.

RUTA TANNENBAUM (Miljenko Jergović), 344 paĝoj, fortika bindo, prezo: 39,00 eŭroj / 18,00 eŭroj

SAYONARA, JAPANIO! (Davor Klobučar), 20 paĝoj, broŝurita, prezo: 3,90 eŭroj.

SINJORO TADEO (Adam Mickiewicz), 370 paĝoj, fortika bindo, prezo: 21,00 eŭroj.

SLAVONIA ARBARO (Josip Kozarac), 29 paĝoj, broŝurita, prezo: 3,30 eŭroj.

LA SLOGANOJ EL ŜTONO (Ylljet Aliçka), 83 paĝoj, mola bindo, prezo: 9,60 eŭroj.

SONĜE SUB POMARBO (Julio Baghy), 174 paĝoj, fortika bindo, prezo: 18,00 eŭroj.

SPUROJ DE L’ DOLORO (Zora Heide), 103 paĝoj, mola bindo, prezo: 3,90 eŭroj.

STELOJ DE EGER (Géza Gárdonyi), 480 paĝoj, mola bindo, prezo: 9,00 eŭroj.

110 GODINA ESPERANTA U BJELOVARU (Josip Pleadin), 172 paĝoj, fortika bindo, prezo: 24,00 eŭroj.

SVJETLANA - RAKONTO PRI NEKUTIMA INFANAĜO (Luca Cetinić), 80 paĝoj, mola bindo, prezo: 12,00 eŭroj.

ŜUISTOJ (Witkacy), 112 paĝoj, fortika bindo, prezo: 4,00 eŭroj

LA TEMPO DE LA KAPRINOJ (Luan Arif Starova), 120 paĝoj, fortika bindo, prezo: 18,00 eŭroj.

TIKIRIKI TOK EL STROBILO (Luiza Carol), 60 paĝoj, fortika bindo, prezo: 12,00 eŭroj.

LA TIMULO (Pál Békés), 90 paĝoj, fortika bindo, prezo: 15,00 eŭroj

TOMO MARETIĆ EN INTERKRUCIĜO DE FILOLOGIO KAJ LINGVA POLITIKO (Velimir Piškorec kaj Sanja Janković), 118 paĝoj, fortika bindo, prezo: 9,00 eŭroj.

TRA DEZERTO KAJ PRAARBARO (Henryk Sienkiewicz), 337 pĝoj, fortika bindo, prezo: 30,00 eŭroj.

LA TRAJNO EN LA NEĜO (Mato Lovrak), 108 paĝoj, fortika bindo, prezo: 9,00 eŭroj.

TRA LA LANDO DE KANGURUOJ (Tibor Sekelj), 83 paĝoj, fortika bindo, prezo: 12,00 eŭroj.

LA TRIĜIBA MONTO (Ferenc Szemler), 112 paĝoj, fortika bindo, prezo: 7,50 eŭroj.

UČITELJICA ANTONIJA JOZIČIĆ, 1869.-1945. (Josip Pleadin), 130 paĝoj, fortika bindo, prezo: 21,00 eŭroj.

LA VAGABONDO KANTAS (Julio Baghy), 136 paĝoj, fortika bindo, prezo: 14,00 eŭroj.

VAGANTO INTER LA STELOJ (Venelin Mitev), 80 paĝoj, mola bindo, prezo: 8,70 eŭroj.

LA VERDA TRITIKO (Colette), 98 paĝoj, mola bindo, prezo: 7,50 eŭroj.

VERKARO (PRESKAŬ) KOMPLETA (Max Blecher), 372 paĝoj, fortika bindo, prezo: 39,00 eŭroj.

LA VIRO EL LA PASINTECO (Julian Modest), 108 paĝoj, mola bindo, prezo: 9,00 eŭroj.

VIZIO DE JUNA VIRINO (Edmond Privat), 49 paĝoj, mola bindo, prezo: 7,50 eŭroj.

VOJAĜO AL KAZOHINIO (Sándor Szathmári), 444 paĝoj, fortika bindo, prezo: 15,00 eŭroj

WAKAJTAPU (Joža Horvat), 134 paĝoj, mola bindo, prezo: 6,00 eŭroj.

ZULEJKA MALFERMS LA OKULOJN (Guzel Jaĥina), 470 paĝoj, fortika bindo, prezo: 45,00 eŭroj.


hrHR