Dokumentacijski 

esperantski 

centar (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR HRVATSKA
Pošaljite nam poruku
Kontakt podaci
Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com


            Predsjednik DEC-a: 

            Zdravko Seleš
            zdravko.seles@skole.hr


            Tajnik DEC-a:

            Josip Pleadin

             josip.pleadin@gmail.com

+385 48 733 297
hrHR