Dokumentacijski 

esperantski 

centar (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR HRVATSKA
Pošaljite nam poruku

  Kontakt podaci
  Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
  dec.kroatio@gmail.com


              Predsjednik DEC-a: 

              Zdravko Seleš
              zdravko.seles@skole.hr


              Tajnik DEC-a:

              Josip Pleadin

               josip.pleadin@gmail.com

  +385 48 733 297
  hrHR