Dokumentacijski 

esperantski 

centar (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR HRVATSKA
Digitalizacija časopisa „Juna Ambasadoro”
Juna_Ambadoro

 U studenom 2023. godine Društvo esperantista Bjelovara, uz suradnju s Dokumentacijskim esperantskim centrom iz Đurđevca i tvrtkom „Point” d.o.o. iz Varaždina, uspješno je privela kraju digitalizaciju časopisa „Juna Ambasadoro” (Mladi ambasador), jedinog esperantskog lista koji je izlazio u Bjelovaru i slao se na adrese u preko šezdeset zemalja. Tijekom petnaet godina izlaženja (od 1963. do 1977. godine) objavljeno je 86 brojeva. List je izlazio dvojezično kao glasilo Omladinskog aktiva Društva esperantista Bjelovar, a uređivali su ga Franjo Forjan (odgovorni urednik, 1963.-1971.), Vladimir Salopek (odgovorni urednik, 1972.-1976.) i Nenad Margetić (glavni urednik, 1977.). Za izlaženje časopisa „Juna Ambasadoro”, osim samih urednika, najzaslužniji je bio Vilim Polašek, koji je za svih 86 brojeva pripremio matrice te tehnički urednik Mario Duk. 


 Budući da je sačuvanih kompleta malo, digitalizacija časopisa „Juna Ambasadoro”, kao nastavak započetog rada DEC-a na digitalizaciji vlastite arhivske građe, važan je uspjeh za očuvanje tradicije esperanta u Hrvatskoj. Digitalizcija je financirana sredstvima Grada Bjelovara, a cjelokupni materijal je stavljen na raspolaganje javnosti na: library.foi.hr/zbirka/index.php?H=dechr

hrHR