Dokumentacijski 

esperantski 

centar (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR HRVATSKA
Godišnja skupština Udruge predavača esperanta

Svoju redovnu godišnju skupštinu Udruga predavača esperanta iz Zagreba, održala je 28. listopada 2023. godine u prostorijama Dokumentacijskog esperantskog centra u Đurđevcu. Osim uobičajenih izvješća o radu tijekom protekle godine, ova prilika je iskorištena i za prezentaciju Erasmus+ projekta „Europski horizonti za rast”, kako je predviđeno planom diseminacije.

hrHR