Dokumentacijski 

esperantski 

centar (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR HRVATSKA
Izložba bugarske esperantistice Maje Gorove

Za potrebe 11. susreta „Esperantisti Bjelovara svome gradu”, Dokumentacijski esperantski centar je kao partner Društva esperantista Bjelovara, organizirao tehničku podršku za dopremanje izložbe „Tragovi vremena” bugarske esperantistice i akademske slikarice Maje Gorove iz Sofije u Hrvatsku te njenu prvu postavu u Gradskom muzeju u Bjelovaru od 1. do 23. rujna 2023. U dogovoru sa slikaricom, DEC-u je omogućeno izložbu postaviti u narednim mjesecima i u drugim gradovima Hrvatske. Slikarica Maja Gorova i njen suprug Bogomil Živkov, inače poznati bugarski akademski kipar, u rujnu su nekoliko dana bili gosti Dokumentacijskog esperantskog centra u Đurđevcu, razgledali su DEC-ovu arhivsku zbirku i gradske znamenitosti te posjetili izložbu „Svjetla Moulin Rougea” Henrija de Toulouse-Lautreca i Galeriju naivne umjetnosti u Hlebinama. Umjetnici su izrazili želju da u Đurđevcu ostave trajni trag svoga boravka pa se razmišlja o postavljanju esperantskog reljefa na pročelju DEC-a ili zasebnog esperantskog spomenika, za koje bi kiparske radove besplatno obavio gospodin Bogomil Živkov.

hrHR