Dokumentacijski 

esperantski 

centar (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR HRVATSKA
Putovnica po esperantskim obilježjima u Hrvatskoj

Nakon dugotrajnih nastojanja, Društvo esperantista Bjelovara u rujnu 2023. godine objavilo je tiskano izdanje „Putovnice po esperantskim obilježjima u Hrvatskoj”, koju je priredio Josip Pleadin koristeći materijale Dokumentacijskog esperantskog centra u Đurđevcu. Izdanje je sufinancirano sredstvima Grada Bjelovara, a knjižica se može nabaviti kod Društva esperantista Bjelovara: esperanto.bjelovar@gmail.com

pasporto-2023
hrHR