Dokumenta 

Esperanto - 

Centro (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Kroatio
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTA ESPERANTO CENTRO KROATIO
Rara eldono el Ĉinio atingis Kroation kaj estis tuj ciferecigita
F-2743 2024 Yu Jianchao kun china eldono de Konfeso-Ispovijest

Post longtempa serĉado, Dokumenta Esperanto-Centro en Đurđevac povas fieri pro la posedo de la sola ekzemplero en Kroatio de la ĉinlingva eldono de la romano „Konfeso” de Milka Pogačić.


Ankoraŭ en 1913 Antonija Jozičić el Hrvatska Kostajnica tiun romanon tradukis al Esperanto. Ne estas konate kiel ĉi tiu libro atingis Ĉinion, sed en 1931 el Esperanto ĉinigis ĝin konata tradukisto kaj literaturisto Wang Luyan (1901-1944) kaj publikigis ĝin en Ŝanhajo ĉe la eldonejo The Oriental Book Company kiel la unuan beletran tradukon el la kroata lingvo en la ĉinan.


Oni sciis antaŭe, ke unu ekzemplero de ĉi tiu libro ekzistas en la protektita kolekto de la Nacia biblioteko en Pekino, sed la libro estis tiom rara, ke estis granda demando ĉu iam ajn ni vidos ĝin en Kroatio. Hazarde, la ĉina esperantistino Yu Jianchao, cetere multjara kunlaboranto de DEC, dum aprilo mesaĝis pri nekredebla novaĵo: ŝi aĉetis la libron post longa serĉado en iu provinca brokantejo! Ĉi tiun raran libron ŝi malavare donacis al la đurđevaca arkivo, alportinte ĝin al Strasburgo, kie transprenis ĝin la zagreba esperantisto Zlatko Hinšt. Transpreno de ĉi tiu malofta eldonaĵo, en Zagrebo okazis la 15-an de majo, kaj jam du semajnojn poste, la libro estis ciferecigita kune kun la Esperanta eldono ĉe la firmao Point s.r.l. en Varaždin. La ekzemeplero posedata de DEC estas en sufiĉe malbona stato, kaj oni pripensas ĝian profesian restaŭradon.


S-ino Yu Jianchao kaj du aliaj reprezentantinoj de Ĉina Esperanto-Ligo el Pekino, planas viziton al la arkivo en Đurđevac dum septembro ĉi-jare.

eoEO