Dokumenta 

Esperanto - 

Centro (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Kroatio
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTA ESPERANTO CENTRO KROATIO

Kongreso de kroataj esperantistoj

Inter la 30-a de junio kaj 2-a de julio 2023 en Đurđevac okazis la 11-a kongreso de kroataj esperantistoj, kiun organizis Dokumenta Esperanto-Centro sub la aŭspicio de Urbo Đurđevac kaj Departemento Koprivnica-Križevci. Partoprenis ĉirkaŭ 90 geesperantistoj el Kroatio kaj aliaj landoj. En la bunta programo okazis ronda tablo pri stato kaj perspektivoj de Esperanto en Kroatio, jarkunveno de Kroata Eperanto-Ligo, kelkaj ekspozicioj kaj libropezentoj, solena programo kun koncertoj de Esperanta muziko, oficiala malfermo de Dokumenta Esperanto-Centro por publiko kaj kongresa ekskurso. Legu pli detale en la raporto kaj financa raporto.

eoEO