Dokumenta 

Esperanto - 

Centro (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Kroatio
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTA ESPERANTO CENTRO KROATIO
Riĉa programo en Hrvatska Kostajnica

Per tuttaga programo, kiun Dokumenta Esperanto-Centro (DEC) el Đurđevac, kunlabore kun Kroata Esperanto-Ligo el Zagrebo, organizis la 16-an de junio 2024, kroataj esperantistoj partoprenis la aranĝon „Festo de sankta Antonio en Hrvatska Kostajnica”. La programo estis dediĉita al Antonija Jozičić, popola instruistino kaj elstara kroata esperantistino el la komenco de la 20-a jarcento. Komence en la preĝejo de sankta Antonio de Padovo okazis meso, dum kiu la paroĥestro Stjepan Jambrošić al la kolektiĝintaj kredantoj konigis la personecon kaj laboron de Antonija Jozičić. Post la meso estis malkovrita dulingva (kroata-Esperanta) memortabulo honore al Antonija, staranta sur la domo de iama Popollernejo en kiu ŝi laboris dum kelkaj jardekoj. Starigon de la memortabulo iniciatis DEC, kaj la financojn donis kaj laborojn pri ĝia starigo organizis la Urbo Hrvatska Kostajnica. 


La starigon de la memortabulo ĉeestis konsiderinda nombro da civitanoj kaj gastoj, inter kiuj troviĝis la urbestro de Hrvatska Kostajnica Dalibor Bišćan, direktorino de Turisma asocio de la regiono Banovina-Pounje Dijana Eraković-Žilić, direktorino de la Elementa lernejo Davorin Trstenjak Medina Omerović-Pužar, prezidantino de la filio de Matica hrvatska en Hrvatska Kostajnica Marija Krupić, gardantino de la heredaĵo de la familio Jozičić Milica Lukić, paroĥestro Stjepan Jambrošić kiu konsekris la tabulon kaj multaj aliaj. La honoron malkovri la tabulon ricevis la urbestro Dalibor Bišćan kaj Milkica Lukić. 


 La ĉeestintoj poste vizitis la Memorĉambron de Antonija Jozičić, al kiu enkondukis ilin Medina Omerović-Pužar. Sciindas, ke la posedanto de la objektoj troviĝantaj en la Memorĉambro estas Elementa lernejo Davorin Trstenjak, kaj la financojn por ilia aĉeto en 2019 disponigis Departemento Sisak-Moslavina. En la Elementa lernejo Davrin Trstenjak ekde 2016 aktivas Lerneja kooperativo portanta la nomon de Antonija Jozičić. 


Florkronadon de la tombo de Antonija Jozičić en la tombejo de sankta Roko ĉeestis esperantistoj el diversaj urboj de Kroatio. Poste estis organizita komuna tagmanĝo en la Restoracio Djed, post kiu parto de esperantistoj, gviditaj de Vladimir Dujnić, vizitis la fortikaĵon en Hrvatska Kostajnica. 


 En la posttagmeza programo, okazinta en la ĉefsalono de la Hotelo Central, estis prezentita kroatlingva monografio „Učiteljica Antonija Jozičić, 1869.-1945.” (Instruistino Antonija Jozičić, 1869-1945) verkita de Josip Pleadin, kiun eldonis Dokumenta Esperanto-Centro post pli ol dujara historia esplorado pri tiu temo. Kuneldoninto de tiu verko estis Kroata Esperanto-Ligo. La libroprezenton krom la aŭtoro partoprenis profesoro Zdravko Seleš kaj la zagreba instuistino Nataša Dorosulić, kaj kiel literatura fono por la prezento estis uzita la rakonto „Bukedo por fraŭlino Antoija” de Spomenka Štimec, kiun per komputila projekcio kaj historiaj faktoj kompletigis la aŭtoro Josip Pleadin. La muzikan programon prizorgis la orkestro de Kroata metiista kaj laborista kultur-arta societo „Golub” el Bjelovar sub direktado de Goran Kruno Kukolj. Kiel kantistoj prezentiĝis Helena Tabar kaj Sani Lukić. Krom partopreni en la prezento de la monografio, la orkestro de „Golub” okazigis ankaŭ unuhoran koncerton por la ĉeestintoj. 


(fotis Nikola Cetina)

eoEO