Dokumenta 

Esperanto - 

Centro (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Kroatio
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTA ESPERANTO CENTRO KROATIO

Pasporto tra la Zamenhofaj Esperanto-Objektoj en Kroatio

Post longtempaj klopodoj, Bjelovara Esperantista Societo en septembro 2023 publikigis presitan eldonon de „Pasporto tra la Zamenhofaj Esperanto-Objektoj en Kroatio”, kiun kompilis Josip Pleadin, uzante materialojn de Dokumenta Esperanto-Centro el Đurđevac. La eldonon kunfinancis Urbo Bjelovar, kaj la libreto estas mendebla ĉe Bjelovara Esperantista Societo: esperanto.bjelovar@gmail.com

pasporto-2023

Ekspozicio de la bulgara esperantistino Maja Gorova

Por la bezonoj de la 11-a renkontiĝo „Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo”, Dokumenta Esperanto-Centro, kiel partnero de Bjelovara Esperantista Societo, organizis teknikan helpon por venigi la ekspozicion „Tempospuroj” de la bulgara esperantistino kaj akademia pentristino Maja Gorova el Sofio al Kroatio kaj por ĝia unua prezento en la Urba muzeo de Bjelovar inter la 1-a kaj 23-a de septembro 2023. Interkonsente kun la pentristino, DEC havas la eblecon starigi la ekspozicion dum sekvaj monatoj ankaŭ en aliaj urboj de Kroatio. La pentristino Maja Gorova kaj ŝia edzo Bogomil Ĵivkov, cetere konata bulgara akademia skulptisto, en septembro dum kelkaj tagoj gastis en Dokumenta Esperanto-Centro en Đurđevac, konatiĝis kun la arkiva kolekto de DEC kaj urbaj vidindaĵoj, kaj vizitis la ekspozicio „La lumoj de Moulin Rouge” de Henri de Toulouse-Lautrec kaj la Galerion de naiva pentroarto en Hlebine. La artistoj esprimis sian deziron lasi en Đurđevac spurojn de sia restado, kaj nuntempe estas pripensata la ideo pri starigo de Esperanta reliefo sur la fasado de DEC aŭ de aparta Esperanta monumento, por kiu skulptistajn laborojn senpage farus sinjoro Bogomil Ĵivkov.

Subskribita kontrakto pri okazigo de la 12-a kongreso de kroataj esperantistoj en Prvić Luka

En la jarkunveno de Kroata Esperanto-Ligo, okazinta dum la 11- kongreso de kroataj esperantistoj en Đurđevac, al Dokumenta Esperanto-Centro estis komisiita organizado de kongresoj de kroataj esperantistoj dum estontaj kvin jaroj. Sekve, la 12-a kongreso okazos en Prvić Luka sur la insulo Prvić pud Šibenik inter la 21-a kaj 28-a de junio 2024. Ĉi tiu kongreo laŭ multaj aferoj diferencos de la antaŭaj, ĝi daŭros sep tagojn kaj ebligos al la kongresanoj ripozon kaj ĝuon. Kun la firmao Ripozejo Požega s.l.r., en kies hostelo okazos la kongreso, la 5-an de oktobro estis subkribita kontrakto pri loĝigaj kaj manĝo-servoj por la kongresanoj. Antaŭ la subskribo de la kontrakto, la sekretario de DEC vizitis la hostelon la 28-an kaj 29-an de aŭgusto por konatiĝi kun ĝiaj eblecoj. La 12-a kongreso estos la unua kiu okazos en la regiono de Dalmatio, kio devus altiri atenton ankaŭ de eksterlandaj esperantistoj, ĉar krom la labora parto, al la kongresanoj oni ebligos agrablan kaj nemultekostan somerumadon en la insulo sen aŭtomobila trafiko kaj ekkursojn al konataj turismaj celoj, kiaj estas la naciaj parkoj Kornati kaj Akvofaloj de Krka. Pli detalj informoj baldaŭ aperos en la retpaĝaro de DEC.

prvic-luka

Aĉetitaj aŭtoraj rajtoj por publikigo de „Bankedo en Blitvo” de Miroslav Krleža en Esperanto

Dokumenta Esperanto-Centro subskribis la 22-an de septembro 2023 kontrakton kun Kroata aŭtorrajta agentejo el Zagrebo, kiu reprezentas Kroatan akademion pri sciencoj kaj artoj kiel posedanton de aŭtoraj rajtoj por la verkoj de fama kroata verkisto Miroslav Krleža, por publikigo de la romano „Bankedo en Blitvo” en Esperanto. La bazan tradukon ankoraŭ en 2015 faris Tomasz Chmielik pere de la germana kaj pola eldonoj, kaj la manuskripton deponis en Dokumenta Esperanto-Centro. La komparon kun la originalo faros Josip Pleadin dum sekvaj monatoj. Publikigo de la romano havanta ĉirkaŭ 700 paĝojn estas planata por 2024, kaj ĝi aperos en la serio „Nordo-Sudo”.

Vizito de Marc Vanden Bempt el Belgio

En la dua duono de septembro 2023, Dokumentan Esperanto-Centron vizitis Marc Vanden Bempt (eo.wikipedia.org/wiki/Marc_Vanden_Bempt) el Belgio, administranto kaj unu el la fondintoj de Internacia Esperanto-Arkivo, IEA, www.iespa.eu), neprofita asocio, kies celoj similas la celojn de DEC, kiu jam sufiĉe longan tempon kun IEA havas kunlabor-rilatojn. Dum la vizito kaj restado en DEC, okazis interparoloj pri estonta kunlaboro kaj estis realigita interŝanĝo de duoblaĵoj, per kio ambaŭ kolektoj akiris amason da nova materialo. DEC ĉi-okaze riĉigis sian kolekton per granda nombro de kompletaj jarkolektoj de diversaj valoraj gazetoj kaj libroj. Per sia letero de la 4-a de oktobro, DEC ankaŭ subtenis la klopodojn de IEA protekti Esperanton kiel nematerian kulturan heredaĵon de Flandrio, disponiginte al ili la necesajn dokumentojn pri la procezo kaj rezulto de la protekto de Esperanto en Kroatio.

 

 

Ĉu Hrvatska Kostajnica starigos memortabulon al Antonija Jozičić?

Ĉi-jare oni festas la 110-an datrevenon post publikigo de la Esperanta traduko de la verko „Ispovijest” (Konfeso) de Milka Pogačić, kiun tradukis kaj en 1913 publikigis instruistino Antonija Jozičić el Hrvatska Kostajnica. Per esploroj estas konfirmite, ke ĉi tiu eldono servis por traduki la verkon en la ĉinan lingvon (1931), kaj „Konfeso” estas konsiderata la unua verko el la kroata literaturo publikigita en la ĉina. Informoj pri tio troviĝas ankaŭ en la oficiala retejo de Urbo Hrvatska Kostajnica: hrvatska-kostajnica.hr/o-gradu/povijest/prvi-kontakti-hrvatske-i-kineske-knjizevnosti/

Ankoraŭ en majo 2022, invitita de Vladimir Dujnić, membro de la Estraro de Kroata Esperanto-Ligo, sekretario de Dokumenta Esperanto-Centro Josip Pleadin vizitis Hrvatska Kostajnica, trarigardis la heredaĵon de Antonija Jozičić kaj ŝia familio, kiu estas gardata kiel aparta kolekto en la iama Popola lernejo, kaj interparolis kun ŝia heredantino Milkica Lukić. Tiam naskiĝis la ideo pri starigo de memortabulo al ĉi tiu meritplena kultura kaj publika laborantino kaj unu el la plej meritaj Esperantaj aktivulinoj el la komenco de la 20-a jarcento en Kroatio. 

La 13-an de septembro 2023, Dokumenta Esperanto-Centro sendis proponon pri starigo de tiu memortabulo al la urbestro de Hrvatska Kostajnica, sinjoro Daibor Bišćan. Ĉar la iama Popola lernejo en la Strato de Vladimir Nazor n-ro 8, sur kiu oni proponas starigi la memortabulon, ankoraŭ ne estas plene restaŭrita, sed estas parto de la kultura kaj historia tutaĵo de urbo Hrvatska Kostajnica, notita en la Registro de kulturaj havaĵoj sub la numero Z-5330, la saman tagon estis sendita ankaŭ demando pri la ebleco starigi la tabulon al la koncerna Konservista fako en Sisak, kiu la 21-an de septembro donis sian fakan opinion. Kopio de la faka opinio estas sendita la 3-an de oktobro per elektronika poŝto al la oficejo de la urbestro Bišćan, sed mirigas la fakto, ke ĝis ĉi tiu momento venis nenia respondo, kvankam en la letero de Dokumenta Esperanto-Centro estis menciite, ke, se Urbo Hrvatska Kotajnica ne havas planitajn financojn por tiu celo, DEC, kunlabore kun Kroata Esperanto-Ligo, pretas financi la kostojn por starigi la memortabulon.

Ĉar la nomo de Antonija Jozičić estas tre grava por Esperanto en Kroatio, membroj de Kroata Esperanto-Ligo, gviditaj de Faruk Islamović, la 14-an de oktobro organizis ekskurson al Hrvatska Kostajnica(esperanto.hr/wp/izlet-u-hrvatsku-kostajnicu-2/). Multeco de esperantistoj en la urbo kaj ilia interesiĝo pri la heredaĵo de Antonija Jozičić ne povis pasi nerimarkite, kaj ni esperas ke ilia alveno estos stimulo por fari pozitivan konkludon en Hrvatska Kostajnica pri la propono de DEC, des pli, ĉar la tradicio de Esperanto en Kroatio ekde 2019 estas protektita kiel nemateria kultura havaĵo n-ro Z-7298.

 

Akceptita Erasmus+ projekto de DEC „Eŭropaj horizontoj por kreski”

Meze de majo 2023, Agentejo por moviĝoj kaj programoj de Eŭropa Unio (AMPEU) el Zagrebo, informis Dokumentan Esperanto-Centrom pri akcepto de Erasmus+ projekto 2023-1-HR01-KA122-ADU-000141190 (European Horizons for Growt - Eŭropaj horizontoj por kreski). Respektivan kontrakton pri atribuo de senredona sumo de =13.145,00 eŭroj, prezidanto de DEC Zdravko Seleš subskribis la 12-an de junio, kaj la direktorino de AMPEU mr. sci. Antonija Gladović la 19-an de junio. La projekto rilatas edukadon de plenaĝuloj kaj antaŭvidas sep moviĝojn kaj inviton de unu fakulo al Kroatio. Celoj de la projekto estas fortigo de kapabloj de la personaro kaj instruistoj, akiro de aldonaj kapabloj por persona evoluo kaj internacia kunlaborado de la organizaĵo.

Dum la somero estis realigitaj du el la sep planitaj moviĝoj. Dum julio kaj aŭgusto Grozdana Grubišić-Popović partorpenis en la seminario „Enmigrado – kunfluo de homaj valoroj”, kiu okazis en Torino (Italio), kaj dum oktobro Josip Pleadin partoprenis en la internacia seminario pri sociaj retoj kaj homa konduto, kiu okazis en la Filologia fakultato de la Universitato de Sevilo (Hispanio). La projekto daŭros 18 monatojn kaj finiĝos la 30-an de novembro 2024.

La dua kandidatigita projekto de DEC troviĝas sur la rezerva listo, kaj pri ĝia eventuala akcepto oni atendas respondon de AMPEU ĝis la mezo de decembro 2023.

EU flag-Erasmus+_vect_POS (1)-1

Daŭrigo de la kroata-hungara kunlaboro

Tegmentaj organizaĵoj de kroataj kaj hungaraj esperantistoj (Kroata Esperanto-Ligo kaj Hungaria Esperanto-Asocio), dum la 10-a kongreso de kroataj esperantistoj en Bjelovar en 2011 subskribis interkonsenton pri partnera kunlaboro. Kvankam la du organizaĵoj kaj iliaj membroj ĉiam havis fruktodonan kaj sukcesan kunlaboron, pri la ekzisto de la interkonsento atentigis Dokumenta Esperanto-Centro, por ankoraŭ pliprofundigi la kunlaboro de la du organizaĵoj. Prezidanto de Kroata Esperanto-Ligo Anto Mlinar, prezidantino de Hungaria Esperanto-Asocio Gyöngyi Mézes kaj sekretario de Dokumenta Esperanto-Centro Josip Pleadin, la unuan fojon neoficiale renkontiĝis dum la 108-a Universala Kongreso de Esperanto en Torino en aŭgusto ĉi- jare. Poste Dokumenta Esperanto-Centro gastigis la delegacion de Hungaria Esperanto-Asocio inter la 22-a kaj 24-a de septembro. Oficiala kunsido de la delegacioj de Kroata Esperanto-Ligo kaj Hungaria Esperanto-Asocio okazis en la Restoracio „Coner” en Jabučeta la 23-an de septembro. Flanke de Kroatio la kunsidon partoprenis Anto Mlinar, Ankica Jagnjić kaj Josip Pleadin, kaj flanke de Hungario Gyöngyi Mézes kaj Géza Felső, kiuj interkonsentis paŝojn por pliprofundigo de la kunlaboro jam ĉi-jare.

interkonsento-ilust

Reklamilo

Post la 11-a kongreso de kroataj sperantistoj, kiam ĝi kompletigis la oferton de siaj aktivecoj, Dokumenta Esperanto-Centro eldonis 1000 ekzemplerojn de reklamilo, unuavice por distribuado dum la Movada foiro en la 108-a Universala kongreso de Esperanto en Torino (inter la 29-a de julio kaj 5-a de aŭgusto 2023). La reklamilon vi povas elŝuti ĉi-tieaŭ peti paperan ekzempleron ĉe: dec.kroatio@gmail.com

letak-dec-ilust

Aperis porinfana libro de israela verkistino Luiza Carol

Meze de 2023, Dokumenta Esperanto-Centro publikigis libron „Aliaj pordoj malfermiĝas...”, kiu enhavas 9 porinfanajn rakontojn de israela verkistino Luiza Carol, originale verkitajn en Esperanto. Pri siaj laboro kaj la plej nova libro, Luiza Carol parolis al legantoj en mallonga filmeto, kiun vi povas spekti ĉi-tie.

Aliaj_pordoj_malfermighas_naslovnica
eoEO