Dokumenta 

Esperanto - 

Centro (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Kroatio
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTA ESPERANTO CENTRO KROATIO

Loka organiza komitato

Zdravko Seleš (prezidanto)

Josip Pleadin (sekretario)

Nada Pleadin (kasisto)

Velimir Piškorec (membro)

Mihaela Cik (membro)

Yentl-Rose Hemelrijk (membro)

Anto Mlinar (reprezentanto de Kroata Esperanto-Ligo)

eoEO