Dokumentacijski 

esperantski 

centar (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR HRVATSKA

Smještaj

Smještaj sudionika kongresa organiziran je u:

1. Lovačkom domu Peski u dvokrevetnim sobama (noćenje bez doručka) s uračunatom turističkom pristojbom po cijeni od 25,00 eura po osobi i po danu.

2. Hotelu Picok (****) u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama (noćenje bez doručka) s uračunatom turističkom pristojbom po cijeni od 50,00, odnosno 42,00 eura po osobi i po danu.


Smještaj možete rezervirati mrežnom narudžbenicom ili elektroničkom poštom na adresu organizatora: dec.kroatio@gmail.com


Narudžba vrijedi nakon izvršene uplate na račun Dokumentacijskog esperantskog centra Đurđevac broj: HR0723400091111000952.

Hotel_Picok

Hotel Picok****

LD_Peski

Lovački dom Peski

hrHR