Dokumentacijski 

esperantski 

centar (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR HRVATSKA

Okvirni program 

Kongres hrvatskih esperantista, Prvić Luka (Otok Prvić) 21.06 - 28.06.2024.

PETAK, 21. lipnja 2024.

14,00 sati - Dolazak sudionika i smještaj

16,00 sati - 19,00 sati - Slobodno vrijeme

19,00 sati - Večera

20,00 sati - Posjet Muzeju Fausta Vrančića


SUBOTA, 22. lipnja 2024.

7,00 sati - Doručak

8,00 sati - Izlet u Nacionalni park Krka

19,00 sati - Večera

20,00 sati - Tečaj esperanta


NEDJELJA, 23. lipnja 2024.

7,00 sati - Doručak

8,00 sati - Izlet u Nacionalni park Kornati

19,00 sati - Večera

20,00 sati - Tečaj esperanta


PONEDJELJAK, 24. lipnja 2024.

7,00 sati - Doručak

9,00 sati - Skupština KEL-a

13,00 sati - Ručak

14,00 sati - Kulturno-umjetnički program

20,00 sati - Tečaj esperanta


UTORAK, 25. lipnja 2024.

7,00 sati - Doručak

8,00 sati - 13,00 sati - Slobodno vrijeme

13,00 sati - Ručak

14,00 sati - Kulturno-umjetnički program

20,00 sati - Tečaj esperanta


SRIJEDA, 26. lipnja 2024.

7,00 sati - Doručak

8,00 sati - 13,00 sati - Slobodno vrijeme

13,00 sati - Ručak

14,00 sati - Kulturno-umjetnički program

20,00 sati - Tečaj esperanta


ČETVRTAK, 27. lipnja 2024.

7,00 sati - Doručak

8,00 sati - 13,00 sati - Slobodno vrijeme

13,00 sati - Ručak

14,00 sati - Kulturno-umjetnički program

20,00 sati - Tečaj esperanta


PETAK, 28. lipnja 2024.

7,00 sati - Doručak

8,00 sati - Pakiranje i odlazak

10,00 sati - Izlet u Primošten

14,00 sati - Povratak za Zagreb

hrHR