Dokumentacijski 

esperantski 

centar (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR HRVATSKA

Pokrovitelji

Pokroviteljstvo nad 11. kongresom hrvatskih esperantista svojim su odlukama prihvatili Grad Đurđevac i Koprivničko-križevačka županija.

pokriv-gr-dj
pokriv-kkz
hrHR