Dokumentacijski 

esperantski 

centar (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR HRVATSKA

13. KONGRES HRVATSKIH ESPERANTISTA SLAVONSKI BROD, 2025.

KONGRESNA KNJIGA
VIŠE DETALJA
FOTO-GALERIJA
PRISTUPNICA
KONGRESNINA
PROGRAM
POPIS SUDIONIKA
SMJEŠTAJ I PREHRANA
ORGANIZACIJSKI ODBOR
KONGRESNI IZLETI
PROSPEKT
hrHR