Dokumentacijski 

esperantski 

centar (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR HRVATSKA
Primljeni materijali Melite Dörr iz Švedske

Zalaganjem Maye Gilmby, u Dokumentacijski esperantski centar stigla su dva paketa esperantskih materijala njene majke, zagrebačke esperantistice Melite Dörr, bivše supruge Dragutina Smolića, koja je desetljećima bila aktivna u esperantskom pokretu Švedske. Paketi su 15. travnja stigli iz Kumle u Švedskoj i sadrže knjige, časopise, pisma i fotografije, koji će nakon obrade biti pohranjeni u DEC-u.

hrHR