Dokumentacijski 

esperantski 

centar (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR HRVATSKA
Nastavak hrvatsko-mađarske suradnje

Krovne organizacije hrvatskih i mađarskih esperantista (Hrvatski savez za esperanto i Mađarski esperantski savez), tijekom 10. kongresa hrvatskih esperantista u Bjelovaru 2011. potpisali su sporazum o partnerskoj suradnji. Iako je suradnja dvaju saveza i njihovih članova uvijek bila plodna i uspješna, na postojanje sporazuma upozorio je Dokumentacijski esperantski centar, kako bi se suradnja organizacija ovih dviju susjednih zemalja još više produbila. Predsjednik Hrvatskog saveza za esperanto Anto Mlinar, predsjednica Mađarskog esperantskog saveza Gyöngyi Mézes i tajnik dokumentacijskog esperantskog centra Josip Pleadin prvi puta su se neslužbeno sastali tijekom 108. svjetskog kongresa esperantista u Torinu u kolovozu o.g. Nakon toga je esperantski centar bio domaćin delegacije Mađarskog esperantskog saveza od 22. do Dokumentacijski 24. rujna. Službeni sastanak delegacije Hrvatskog saveza za esperanto i Mađarskog esperantskog saveza održan je u restoranu „Coner” u Jabučeti 23. rujna. Sastanku su s hrvatske strane nazočili Anto Mlinar, Ankica Jagnjić i Josip Pleadin, a s mađarske strane Gyöngyi Mézes i Géza Felső te su dogovoreni koraci za produbljenje suradnje već u ovoj godini.

interkonsento-ilust
hrHR