Dokumentacijski 

esperantski 

centar (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR HRVATSKA
Naši posjetitelji

Đurđica i Berislav Jagustin iz Pleternice, kćerka i unuk esperantiste Petra Levara (1907-1987) iz Kalinovca, 9. veljače 2023. posjetili su Dokumetnacijski esperantski centar i tom prilikom u trajno vlasništvo DEC-a predali osobne dokumente i fotografije Petra Levara.

1-Jagustin
hrHR