Dokumentacijski 

esperantski 

centar (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR HRVATSKA
Zora Heide ustupila svoja autorska prava DEC-u

Hrvatska esperantistica Zora Heide (rođ. Vinceljak), poznata kao izvorna esperantska spisateljica i prevoditeljica, Dokumentacijskom esperantskom centru iz Đurđevca ustupila je sva autorska prava za svoje izvorne ili prevedene tekstove na svim jezicima na kojima je stvarala. Ugovor o prijenosu autorskih prava za radove na hrvatskom, švedskom, danskom, islandskom i esperantu, koji uključuje književne, stručne, znanstvene, novinarske i druge radove, potpisan je 22. veljače 2022. godine. 

 
Treba naglasiti da je gopođa Zora Heide u više navrata DEC-u poklonila dijelove svoje izuzetno bogate privatne esperantske zbirke te da se za preuzimanje priprema i ostatak materijala, koji sadrži brojne originale i prijevode na esperanto, obuhvaćene ugovorom o prijenosu autorskih prava. 

Prema ugovoru DEC je dužan voditi sustavnu brigu o prikupljanju, očuvanju, promociji, objavljivanju i distribuiranju autoričinih djela. Na tom tragu, do jeseni 2022. će u izdanju Društva eserantista Bjelovara biti objavljen njen prijevod fantastične pripovijetke Mor Đure Sudete, za što je sredstva osigurala Bjelovarsko-bilogorska županija.
Zora Heide

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

hrHR