Dokumentacijski 

esperantski 

centar (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR HRVATSKA
Treći sastanak Erasmus+ projekta u Tuluzu
Od 10. do 14. ožujka 2022. godine, tri predstavnika DEC-a (Roberto Maglica, Josip Pleadin i Zdravko Seleš) boravila su na trećem sastanku Erasmus+ projekta Mrežno obrazovanje sada, koji je ugostio Esperantski kulturni centar Toulouse (Francuska) u okviru svog susreta SemEO (Tjedan esperanta). Tijekom 11. ožujka održano je uvodno interaktivno predavanje o Digitalnim kompetencijama Christophea Chazareina, a u popodnevnim satima se radilo po grupama pod vodstvom Szabolcs Szilve. Od brojnih ideja za praktičan rad odabrane su teme Savjeti za djelotvorno funkcioniranje mrežnih sastanaka, Slobodni programi, Svijet digitalnih slika i Mrežne komunikacijske platforme. Teme su obrađivane grupno i prezentirane putem Zooma 12. ožujka te objavljene na Youtubeu. Završni osvrt na rezultate sastanka održan je 13. ožujka.Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

hrHR