Dokumentacijski 

esperantski 

centar (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR HRVATSKA
Projekt digitalizacije časopisa
U siječnju 2022. godine Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske raspisalo je natječaj za programe zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara u 2022. godini. DEC se kandidirao projektom Digitalizacija časopisa „Konkordo” i „La Suda Stelo”, kojim se želi digitalizirati preko 4000 stranica dvaju od tri najvažnija esperantska časopisa koji su izlazili na području Hrvatske. Budući da je Kroata esperantisto kao prvi takav časopis već digitaliziran u Austrijskoj nacionalnoj biblioteci te da se u posjedu DEC-a nalazi za sada jedini poznati sačuvani komplet časopisa Konkordo te jedini poznati komplet časopisa La suda stelo koji sadrži i konfiscirani broj 64 iz 1938. godine, ovo je jedinstvena prilika da se spomenuti časopisi digitaliziraju upravo u DEC-u. Vjerujući u spremnost Ministarstva kulture i medija da podrži ovaj projekt, ispitana je mogućnost digitalizacije u profesionalnoj tvrtki koja koristi općeprihvaćene standarde digitalizacije. Ukoliko Ministarstvo kulture i medija ipak ne bi prihvatilo predloženi projekt, tražit će se druge mogućnosti financirnja.
Konkordo digitalizacija

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

hrHR