Dokumenta 

Esperanto - 

Centro (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Kroatio
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTA ESPERANTO CENTRO KROATIO

Loĝado

Loĝado de kongresanoj estas organizita en:

1. Ĉasista domo Peski en dulitaj ĉambroj (tranokto sen matenmanĝo) kun inkluzivita turisma imposto je prezo de 25,00 eŭroj por ĉiu persono kaj ĉiu tago.

2. Hotel Picok (****) en unu- kaj dulitaj ĉambroj (tranokto sen matenmanĝo) kun inkluzivita turisma imposto je prezo de 50,00, respektive 42,00 eŭroj por ĉiu persono kaj ĉiu tago.


La loĝadon vi povas rezervi per reta mendilo aŭ per elektronika poŝto ĉe: dec.kroatio@gmail.com


La mendo validas nur post pagitaj loĝkostoj al la bankkonto de Dokumentacijski esperantski centar Đurđevac n-ro: HR0723400091111000952.

Hotel_Picok

Hotel Picok****

LD_Peski

Lovački dom Peski

eoEO