Dokumenta 

Esperanto - 

Centro (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Kroatio
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTA ESPERANTO CENTRO KROATIO

REGISTAR ESPERANTISTA U HRVATSKOJ

1. Registar esperantista u Hrvatskoj vodi Dokumentacijski esperantski centar u Đurđevcu temeljem odluke Hrvatskog saveza za esperanto kao krovne organizacije hrvatskih esperantista od 2023. godine.


2. Upis u Registar je dobrovoljan i individualan. U Registar se upisuju isključivao hrvatski esperantisti, bez obzira žive li u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Upis se vrši on-line  ili putem  obrasca koji se šalje na adresu: DEC, Bana Jelačića 138, 48350 Đurđevac ili skeniran na: dec.kroatio@gmail.com


3. Registar služi isključivo kao izvor statističkih podataka i za druge se svrhe neće koristiti.


4. U Registar se  unose i osobni podaci koji neće biti javno dostupni, ali će se čuvati kod Dokumentacijskog esperantskog centra. To se odnosi na podatke o imenima, adresama, telefonskim brojevima, elektroničkim adresama, datumima i mjestima rođenja i sl. Podaci koji će biti javno dostupni, u obrascu prijave označeni su oznakom (*).


5. Pravo upisa u Registar imaju ne samo članovi esperantskih društava, nego i pojedinci koji nisu u članstvu bilo koje organizacije i ne djeluju u esperantskom pokretu, ali znaju i koriste esperanto u svom privatnom životu i radu.


6. Zbog dobrovoljnog upisa, u Registar neće biti upisani svi hrvatski esperantisti, nego samo oni koji osobno izvrše ili zatraže upis pa statistički podaci neće prikazivati stvarno stanje broja i sastava hrvatskih esperantista. 


7. Svaki upisani esperantist u svakom trenutku može zatražiti ispis ili promjenu osobnih podataka. Ispis se vrši temeljem istoga obrasca koji služi za upis. Brisanje vrši Dokumentacijski esperantski centar isključivo temeljem dokaza o smrti. Promjenu podataka unosi DEC temeljem osobnog zahtjeva za promjenu.


8. Upis se vrši na rok od pet godina (1. siječnja 2024. - 31. prosinca 2029.), nakon čega će svaki upisni subjekt primiti poziv da svoj upis obnovi.


9. Podaci za javnu objavu aktualiziraju se nakon svake promjene u registru. Takvi podaci su u obrascu za upis označni sa (*). Iz statističkih podataka vidljiv je: 1) ukupan broj esperantita u Hrvatskoj te hrvatskih esperantista u inozemstvu, 2) popis gradova u kojima žive esperantisti s podatkom o broju esperantista u svakom od upisanih gradova, 3) broj upisanih i ispisanih esperantista za svaku kalendarsku godinu, 4) prosječna starost za sve ispitanike, 5) obrazovanje u postocima te 6) broj upisanih prema godinama od kada su esperantisti.


       GDPR: Svaki upisani subjekt unosom svojih podataka DEC-u daje privolu za obradu podataka isključivo za statističke svrhe na rok od pet godina. Osoba zadužena za GDPR: Josip Pleadin (josip.pleadin@gmail.com).

OBRAZAC ZA PROMJENE U REGISTRU

(UPIS/ISPIS/BRISANJE/PROMJENA PODATAKA)


    eoEO