Dokumenta 

Esperanto - 

Centro (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Kroatio
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTA ESPERANTO CENTRO KROATIO

Erasmus+ projekto: Eŭropaj horizontoj por kreski

La Agentejo por moviĝoj kaj programoj de Eŭropa Unio (AMPEU) el Zagrebo, la 17-an de majo 2023 informis Dokumentan Esperanto-Centron el Đurđevac pri la rezultoj de la konkurso por programoj Erasmus+ por la jaro 2023 en la kategorio Ŝlosilaj aktivecoj 1 en la kampo de edukado de plenkreskuloj, laŭ kiuj la projekto de Dokumenta Esperanto-Centro n-ro 2023-1-HR01-KA122-ADU-000141190, titolita „Eŭropaj horizontoj por kreski” estas aprobita, kaj al ĝi estis atribuita la sumo de 13.145,00 eŭroj.


Dum la projekto realiĝos 7 eksterlandaj moviĝoj, en kiuj prtoprenos po unu reprezentanto de DEC, kaj seminario de invitota eksterlanda fakulo, okazonta en Kroatio. La celo de la projekto estas plifortigi kaj perfektigi la spertojn de la membraro kaj personaro de DEC por instigi ilian personan evuon, riĉigon de internaciaj ligoj, enretigon de partorpenantoj kaj plialtigon de la kvalito de volontulaj aktivecoj.


Dum julio kaj aŭgusto 2023, enkadre de la projekto, Grozdana Grubišić-Popović partoprenis la seminarion „Enmigrado - kunfluo de homaj valoroj”, dediĉitan al konfrontiĝo kun defioj lige al migrado-fluoj kaj al integrigo kaj inkuzivigo de migrantoj en Eŭropo. La seminario okazis en la Teknologia universitato en Torino (Italio) dum la 108-a Universala Kongreso de Esperanto inter la 29-a de julio kaj 5-a de aŭgusto. Pritraktitaj estis la temoj de subteno al migrantoj, klimatŝanĝoj, militoj kaj mizero kiel rezultoj de migrada krizo, neceso de migrado, kartografio de internaciaj migradoj, migrado kaj integrado, spertoj de migrantoj el DR Kongo, migrado de judoj, rolo de Esperanto en helpado al migrantoj ktp.


La 11-an kaj 12-an de oktobro 2023 Josip Pleadin partorpenis en la laboro de „Internacia seminario pri sociaj retoj kaj homa konduto”, kiu okazis en la Filologia fakultato de la Universitato en Sevilo (Hispanio). La seminarion organizis scienca asocio Civiencia dum la 81-a kongreso de hispanaj esprantistoj, kaj estis pritraktita dekkvino da sciencaj temoj, precipe ligitaj al lingvoinstruado, influo de sociaj retoj, virtualaj lernokomunumoj, potencialoj de ChatCPT, realaĵoj de artefarita intelekto ktp. Fotoj.


https://bitoteko.esperanto.es/xmlui/handle/11013/7192

https://bitoteko.esperanto.es/xmlui/handle/11013/7190

https://bitoteko.esperanto.es/xmlui/handle/11013/7195

https://bitoteko.esperanto.es/xmlui/handle/11013/7193

https://bitoteko.esperanto.es/xmlui/handle/11013/7196

https://bitoteko.esperanto.es/xmlui/handle/11013/7189

https://bitoteko.esperanto.es/xmlui/handle/11013/7187

https://bitoteko.esperanto.es/xmlui/handle/11013/7197

https://bitoteko.esperanto.es/xmlui/handle/11013/7183

https://bitoteko.esperanto.es/xmlui/handle/11013/7191

https://bitoteko.esperanto.es/xmlui/handle/11013/7184

https://bitoteko.esperanto.es/xmlui/handle/11013/7188

https://bitoteko.esperanto.es/xmlui/handle/11013/7185

https://bitoteko.esperanto.es/xmlui/handle/11013/7194

https://bitoteko.esperanto.es/xmlui/handle/11013/7186Por la vojaĝo al la Kastelo Grésillon en Francio, prapariĝas Roberto Maglica, kiu inter la 5-a kaj 15-a de julio restados en la internacia seminario, kiu havas la celon de leksika riĉigo kun aparta akcento pri interkultura komunikado. La seminarion gvidos universitata profesoro Ilona Koutny, gvidantino de postdiplomaj interlingvistikaj studoj en la Universitato Adam Mickiewicz en Poznano (Pollando).


En la projekto partorpenas ankaŭ Mila Bečka, kiu de la 24-a ĝis la 31-a de aŭgusto partorpenos en la 90-a itala Esperanto-kongreso en Montecatini Terme. En la kongreso oni diskutos pri la temo „Esperanto por lingva kaj interkultura kompetento”, dum kiu prelegos universitataj profesoroj Ducan Charters el la Kolegio Principia en Ilinojo kaj Ilona Koutny el la Universitato Adam Mickiewicz en Poznano. 


EU-flag-Erasmus_vect_POS-1-1-1-300x86
logo-hr
eoEO