Dokumenta 

Esperanto - 

Centro (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Kroatio
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTA ESPERANTO CENTRO KROATIO

Finita grava projekto de ciferecigo

Dokumenta Esperanto-Centro (DEC), la nacia Esperanto-arkivo en Kroatio, meze de novembro 2022 finis tre gravan projekton de ciferecigo de la gazetoj „Konkordo” (1924-1928), „Balkana Konkordo” (1931) kaj „La Suda Stelo” (1932-1973) kun ĉirkaŭ 4200 paĝoj da enhavo. Per tio DEC komencis realigi ciferecigon de raraj eldonaĵoj el sia kolekto, cele al ilia konservdo kaj publika diskonigo, kion kiel prioritatan celon oni menciis jam en la statuto de DEC en 2010.


En januaro 2022, DEC proponis la projekton de ciferecigo al la konkurso de la kroata Ministerio pri kulturo kaj medioj. DEC argumentis ke temas pri la plej gravaj Esperanto-periodaĵoj aperintaj en la teritorio de Kroatio. Ĉar jam antaŭe la Aŭstria Nacia Biblioteko ciferecigis la unuan kroatan Esperanto-gazeton „Kroata Esperantisto”, daŭrigi ciferecigon de aliaj gazetoj estis natura sekvo por konservado de valoraj materialoj. En DEC troviĝas la plej kompletaj jarkolektoj de tiuj gazetoj, inkluzive de la cenzuritaj, konfiskitaj kaj tre raraj numeroj, mankantaj en aliaj kolektoj. La Ministerio aprobis la projekton enkadre de la protektado de la „tradicio de Esperanto” kiel nemateria kultura heredaĵo de Kroatio n-ro Z-7298, kiu estis proklamita en 2019.


La Ministerio aprobis por la projekto duonon de la bezonata sumo, kaj la alian duonon bonvoleme aprobis Esperantic Studies Foundation (ESF) el Usono. Respektiva kontrakto kun la Ministerio estis subskribita la 23-an de junio 2022. La jarkolektoj de la menciitaj gazetoj estis transdonitaj komence de aŭgusto 2022 al la firmao Point s.l.r. en Varaždin, kiu profesie okupiĝas pri ciferecigo. La projekton nome de DEC gvidis Josip Pleadin, kaj nome de Point s.l.r. Danko Tkalec. Pri la plenumita laboro sian pozitivan pritakson al la Ministerio sendis ankaŭ la Konservista fako el Bjelovar, la respondeca regiona institucio pri konservado kaj protektado de kulturaj valoraĵoj.


Per realigo de la projekto oni ebligis konsultadon de ciferecaj materialoj distance, sen neceso venadi al realaj arkivoj. Aliflanke, tiamaniere oni protektas la originalajn paperajn gazetojn, kiuj pro ofta uzado bezonis urĝan prizorgon kaj konservadon. Avantaĝo de la finita projekto estas ankaŭ, ke la ciferecigitaj gazetoj estas disponigitaj en la formatoj PDF (kio montras ilian realan aspekton) kaj OCR, (kio ebligas traserĉadon de la teksto). Tio multflanke faciligas la laboron de esploristoj.


Ekde mezo de novembro 2022 la ciferecigitaj kolektoj estas publike uzeblaj ĉe:
https://library.foi.hr/zbirka/dechr


Ni menciu ankaŭ, ke la gazeton „Kroata Esperantisto” detale pristudis la membro de DEC prof. d-ro Velimir Piškorec en sia kroatlingva studo „Naĝu, naĝu ŝipo mia ‒ prvi hrvatski esperantski časopis Kroata Esperantisto (1909-1911)”, aperinta en la libro „Jezik i medij ‒ jedan jezik: više svjetova”, 2006, paĝoj 563-574. La revuon „La Suda Stelo” analize pritraktis Josip Pleadin en sia Esperantlingva teksto „Kritika analizo de la revuo La Suda Stelo”, aperinta en la libro „Instrui Dokumenti Organizi: fest-libro por la 80a naskiĝ-tago de Claude Gacond”, 2011, paĝoj 317-328.


Menciindas ankaŭ, ke la gazeton „Konkordo” ne posedas eĉ la Nacia kaj universitata biblioteko en Zagrebo, kiel ĉefa konservejo de presitaj materialoj el la tuta lando.

 

 

Transprenitaj materialoj de Zora Heide

La 19-an de novembro 2022, Josip Pleadin transprenis lastan parton de la materialoj de la elstara 98-jara Esperanto-verkistino kaj tradukistino Zora Heide, vizitinte ŝin en la Hejmo por maljunuloj en Zagrebo. Temas pri sep skatoloj da materialoj, el kiuj la plej gravaj estas ŝiaj nepublikigitaj originalaĵoj, tradukoj de pluraj literaturaĵoj el la kroata, fotoj kaj notoj por kompletigo de ŝia bibliografio.

F-0412 Zora Heide

Prelego pri Erasmus+ projekto en Zagrebo

La 5-an de novembro 2022, Josip Pleadin prelegis pri la temo „Resume pri la Erasmus+ projekto Reta edukado nun” por membroj de Unuiĝo de Prelegantoj de Esperanto (UPE) en Zagrebo, en ĝia ejo en Radnički dol 1.

 

La projekcion vi povas vidi ĉi tie!

eoEO