Dokumentacijski 

esperantski 

centar (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR HRVATSKA

O nama 

Dokumentacijski esperantski centar (DEC) iz Đurđevca je nacionalni esperantski arhiv
hrvatskih esperantista i jedna od najvećih esperantskih zbirki na području jugoistočne Europe.
Stvaranje arhiva započelo je početkom 1980-tih godina kao privatne zbirke esperantskih materijala
Josipa Pleadina, a ozvaničeno osnivanjem udruge pod nazivom Dokumentacijski esperantski centar
(DEC) 13. lipnja 2010. godine.

 

Kao prioritetni zadatak DEC-a, u članku 8. Statuta navodi se „udruživanja esperantista i
simpatizera esperanta na projektima prikupljanja, arhiviranja, čuvanja, zaštite, vrednovanja,
dokumentiranja, obrade i korištenja knjiga, časopisa, fotografija, dokumenata i ostale tiskane,
pisane, slikovne, filmske, zvučne i elektroničke građe na i o međunarodnom jeziku esperantu,
spašavanja takve građe od propadanja i nastojanja da se zaštiti od strane gradskih, regionalnih ili
državnih institucija kao nacionalno kulturno dobro”.

 

Rješenjem Uprave za zaštitu kulturne baštine od 11. veljače 2019. godine, KLASA: UP/I-
612-08/18-06/0150, URBROJ: 532-04-01-03-02/2-19-2, „tradicija esperanta u Hrvatskoj” stekla je
svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra te upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske
- Listu zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z - 7298. U predmetnom Rješenju Dokumentacijski
esperantski centar iz Đurđevca izrijekom se navodi kao jedan od nositelja navedenog kulturnog
dobra te je postao najznačajnijim čuvateljem esperantske arhivske građe u Hrvatskoj, ali i građe za
područje bivše Jugoslavije.

 

Arhivska zbirka DEC-a stoji na raspolaganju svim zainteresiranim osobama i institucijama.
O uvjetima korištenja pogledajte ovdje.

 

Sjedište: Bana Jelačića 138A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
Posjeti mogući od ponedjeljka do subote uz prethodnu najavu.
Elektronička adresa: dec.kroatio@gmail.com
Telefon: +385 48 733 297
Radni jezici: hrvatski i esperanto
OIB: 05256180196
Poslovni račun: HR0723400091111000952

Josip Pleadin

 

hrHR