Dokumentacijski 

esperantski 

centar (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR HRVATSKA

Katalozi 

Dokumentacijski esperantski centar (DEC) je polivalentna zbirka, u kojoj se čuvaju raznovrsni predmeti esperantske kulture, od knjiga, časopisa, fotografija, tonskih i filmskih zapisa do različitih svakodnevnih predmeta, ali i posebni dosjei o ljudima i događajima iz esperantske povijesti.

 

Serija L sadrži knjige (libroj): L-0001.

Serija G sadrži periodiku (gazetoj): G-0001.

Serija O sadrži predmete (objektoj): O-0001.

Serija F sadrži fotografije (fotoj): F-0001.

Serija D sadrži dosjee (dosieroj): D-0001.

Serija A sadrži novinske članke (artikoloj): A-0001.

Serija S sadrži tonske i filmske zapise (sonaĵoj): S-0001.

 

Postoje i razne podserije ili posebni dosjei (na primjer: filatelija, zbirke diploma itd.)

 

Broj iza oznake serije označava kataloški broj pod kojim je predmet evidentiran. Za svaku seriju postoji poseban katalog, koji se može koristiti u elektroničkom i papirnom obliku. Svi katalozi će nakon potpunog popisa gradiva biti na raspolaganju javnosti na našim internetskim stranicama.

 

 

 

hrHR