Dokumentacijski 

esperantski 

centar (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR HRVATSKA

Kongres hrvatskih esperantista održat će se u Đurđevcu

Uprava Hrvatskog saveza za esperanto na svojoj sjednici održanoj 4. prosinca 2022. godine, donijela je odluku o održavanju 11. kongresa hrvatskih esperantista u Đurđevcu 2023. godine, prihvativši sve prijedloge navedene u kandidaturi Dokumetnacijskog esperantskog centra za organizatora kongresa.


Dokumentacijski eperantski centar donio je odluku da se kongres održi od 30. lipnja do 2. srpnja 2023. godine.

ODLUKA-KONGRES

Obnovljena spomen ploča u Zagrebu

Na inicijativu Dokumentacijskog esperantskog centra iz studenoga 2021. godine i uz suradnju Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obnovio je spomen-ploču podignutu u čast „Kroata Esperantisto”, prvog esperantskog časopisa u Hrvatskoj, koja se nalazi u Zagrebu, na Trgu kralja Tomislava 21. Ploču je u bronci izradio poznati hrvatski kipar Vinko Fabris, a postavio ju je Zagrebački esperantski savez u travnju 1990. Već više godine ploča je bila u derutnom i korodiranom stanju pa su esperantisti tražili načina da je obnove. Budući da se ploča nalazi u povijesnom dijelu grada koji je zaštićen kao cjelina, inicijativa DEC-a bila je prihvaćena, a ploča je obnovljena. Restauracija je obavljena u Ljevaonici Ujević, a na svoje mjesto ploča je vraćena povodom Zamenhofovog dana, 15. prosinca 2022. godine.

 

Kroata esperantisto

 

hrHR