Dokumentacijski 

esperantski 

centar (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Hrvatska
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR HRVATSKA
Istraživanje o esperantu u splitskim novinama

U okviru istraživanja o 100. obljetnici esperanta u Splitu, već dvije godine Dokumentacijski esperantski centar vrši sustavno pretraživanje periodike koja je izlazila u Splitu i Dalmaciji. Rezultati istraživanja koje je od 2020. do 2022. proveo Josip Pleadin sažeti su u dva sveska: „Esperanto u novinama Novo doba i Jadranski dnevnik, 1920.-1939.” i „Esperanto u novinama Slobodna Dalmacija, 1945.-2009.” Radi se o oko 220 stranica teksta, na kojima su u cijelosti ili djelomično preneseni svi članci iz navedenih časopisa koji obrađuju temu esperanta.

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

hrHR