Dokumenta 

Esperanto - 

Centro (DEC)

Bana Jelačića 138 A, HR-48350 Đurđevac, Kroatio
dec.kroatio@gmail.com
+385 48 733 297
DOKUMENTA ESPERANTO CENTRO KROATIO

Kongreso de kroataj esperantistoj okazos en Đurđevac

La Estraro de Kroata Esperanto-Ligo dum sia kunsido, okazinta la 4-an de decembro 2022 decidis, ke la 11-a kongreo de kroataj esperantistoj okazu en Đurđevac dum 2023, akceptinte ĉiujn proponojn menciitajn en la kandidatiĝo de Dokumenta Esperanto-Centro por organizanto de la kongreso.


Dokumenta Esperanto-Centro siaflanke decidis, ke la kongreso okazos inter la 30-a de junio kaj 2-a de julio 2023.

ODLUKA-KONGRES

Renovigita memortabulo en Zagrebo

Je la iniciato de Dokumenta Esperanto-Centro (DEC) el novembro 2021 kaj kunlabore kun la Urba instituto por protekto de kulturaj kaj naturaj monumentoj de Zagrebo, la zagreba Urba oficejo por spacordigo, konstruado de la urbo, arkitekturo, komunalaj laboroj kaj trafiko renovigis la memortabulon pri „Kroata Esperantisto”, la unua Esperanto-gazeto en Kroatio, kiu staras ĉe Placo de reĝo Tomislav 21 en Zagrebo. La tabulon el bronzo faris konata kroata skulptisto Vinko Fabris, kaj ĝi estis starigita de Zagreba Esperanto-Ligo en aprilo 1990.Jam de pluraj jaroj ĝi estis en malbona, rusta stato, kaj esperantistoj serĉis manieron renovigi ĝin. Ĉar ĝi troviĝas en la historia urboparto kiu estas protektita kiel tutaĵo, la iniciato de DEC estis akceptita kaj la tabulo renovigita. La restaŭradon financis Urbo Zagrebo, kaj la renovigan laboron faris Muldejo Ujević. La memortabulo estas remetita sur sian lokon okaze de Zamenhofa tago, la 15-an de decembro 2022.

 

Kroata esperantisto

 

eoEO